A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 95/2017 z dnia 18.07.2017 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 94/2017 z dnia 18.07.2017 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 93/2017 z dnia 18.07.2017 r.
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 92/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu
» Uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/2017 z dnia 18.07.2017 r.
 • Przetargi
 • Rok 2017
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  Starosta Starachowicki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Bugaj, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 01, jako działka nr 18/2 o powierzchni 0,0186 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00049974/6. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie, nie jest przedmiotem żadnych roszczeń. Na przedmiotowej działce znajduje się fragment ogrodzenia, stanowiącego własność osób trzecich. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie tym ww. działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy). Do uzyskanej w drodze przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 213. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2 000 zł do dnia 02.08.2017r. przelewem na konto Starostwa Powiatowego Bank Śląski O/Starachowice 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Wadium może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Cena podlega zapłacie nie później niż na dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, wadium zwraca się najpóźniej 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub po zakończeniu wynikiem negatywnym. Na przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, pełnomocnictwo, jeżeli uczestnikiem przetargu jest pełnomocnik, oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru. W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca. Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 220 , tel. (41) 276-09-35.

  Data wprowadzenia: 2017-07-03 1248
  Data upublicznienia: 2017-07-03
  Art. czytany: 86 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30

  - K O M U N I K A T -

  - Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00 tj. 9, 23 stycznia; 6, 20 lutego; 6, 20 marca; 3, 24 kwietnia; 8, 22 maja; 5, 19 czerwca; 3, 17, 31 lipca; 14, 28 sierpnia; 11, 25 września; 9, 23 października; 6, 20 listopada; 4, 18 grudnia.

  - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj. 9, 23 stycznia; 6, 20 lutego; 6, 20 marca; 3, 24 kwietnia; 8, 22 maja; 5, 19 czerwca; 3, 17, 31 lipca; 14, 28 sierpnia; 11, 25 września; 9, 23 października; 6, 20 listopada; 4, 18 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30


  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.

  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres :

  ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach