A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dostawa środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach
» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach
» Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26'.
» Sprostowanie do SIWZ ' Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019roku.
» Wezwanie do podjęcia depozytu po mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 • Przetargi
 • Rok 2017
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  Starachowice, dnia 12.09.2017 r.
  WYKAZ
  nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
  Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  /Dz. U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zamiany nw. nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
  Nieruchomość, położona w Ratajach, gm. Wąchock, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 321 o pow. 0,0600 ha.
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1H/00050765/8, w której jako właściciel figuruje Skarb Państwa. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowo-handlowym. Nakłady w postaci przedmiotowego budynku stanowią własność osób fizycznych.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock, działka nr 321 położona w Ratajach, gm. Wąchock znajduje się na obszarach oznaczonych jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
  Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w marcu 2017 r. wartość przedmiotowej działki wynosi 44 790,00 zł /słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 00/100/.

  Na nieruchomość niezabudowaną, położoną w Ratajach, Gm. Wąchock, oznaczoną
  w ewidencji gruntów, jako działka nr 20/3 o pow. 0,1800 ha.
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KI1H/00023825/9, w której jako właściciel figurują Ewa i Mariusz Nachyła.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock, działka nr 20/3 położona w Ratajach, gm. Wąchock znajduje się na obszarach oznaczonych jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe.
  Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w marcu 2017 r. wartość przedmiotowej działki wynosi 44 500,00 zł /słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące pięćset 00/100.
  Przedmiotowa zamiana dokonywana jest za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego – Zarządzenie
  Nr 149/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

  Niniejszy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany zostanie przez okres 21 dni tj. od dnia 12.09.2017r. do dnia 04.10.2017r. wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach, a także zamieszczony w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
  Przedmiotowy wykaz zostanie przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

  Data wprowadzenia: 2017-09-12 1145
  Data upublicznienia: 2017-09-12
  Art. czytany: 552 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 23 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach