A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 13.06.2018 r.
» Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej: Pawłów, obręb ewidencyjny: Brzezie
» Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy prawnej w ramach punków nieodpłatnej pomocy prawnej.
» Danuta Krępa - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
 • Przetargi
 • Rok 2017
 • wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

  ogłoszenie Starosty Starachowickiego

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ Starosta Starachowicki podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Gminę Starachowice nw. nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa. 1. Niezabudowana działka nr 1484 o pow. 0,0497 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa działka ma szerokość ok. 4 metrów, jaj kształt wyklucza samodzielne, racjonalne wykorzystanie. Jest nieużytkowana, porośnięta trawą i samosiejkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego E7-,,PKS’’ działka ta jest przeznaczona w części pod drogę zbiorczą o symbolu KD-Z 01, a w części leży na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena nieruchomości wynosi 20 000,- zł /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 2. Niezabudowana działka nr 1491 o pow. 0,0221 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka posiada kształt trapezu, jest nieużytkowana, porośnięta jest trawą i samosiejkami drzew. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona jest w całości pod drogę zbiorczą o symbolu KD-Z 01. Cena nieruchomości wynosi 9 000,- zł /słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. 3. Niezabudowana działka nr 2149/11 o pow. 0,0056 ha, położona w Starachowicach przy ul. Wiosennej, objęta księgą wieczystą KI1H/00009383/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ma szerokość ok. 1 metra, dłuższym bokiem przylega do zachodniej strony ul. Wiosennej i stanowi obecnie jej pobocze, porośnięte trawą. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta jest przeznaczona jest w całości pod drogę publiczną klasy dojazdowej o symbolu KD-D 12. Cena nieruchomości wynosi 3 000,- zł /słownie złotych: trzy tysiące 00/100/. Do przedmiotowej ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 09 października 2017 r. do 31 października 2017r. Wykaz ten zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie tut. Urzędu a także przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu, celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Świętokrzyskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie podana w formie ogłoszenia w prasie lokalnej. Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać do dnia 21 listopada 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

  Data wprowadzenia: 2017-10-09 1230
  Data upublicznienia: 2017-10-09
  Art. czytany: 346 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Nosowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04
  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach