A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 13.06.2018 r.
» Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej: Pawłów, obręb ewidencyjny: Brzezie
» Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy prawnej w ramach punków nieodpłatnej pomocy prawnej.
» Danuta Krępa - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
 • Rada Powiatu
 • V KADENCJA
 • Uchwały Rady Powiatu
 • UCHWAŁA PODJĘTE NA XXXVIII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 30 LISTOPADA 2017 ROKU

  Wykaz uchwał od Nr XXXVIII/283/2017 do Nr XXXVIII/296/2017

  1. Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  2. Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  3. Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Starachowicach części budynku „C”, położonego w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na działalność statutową,
  4. Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania
  w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/259/2017 z dnia
  31 sierpnia 2017 r.,
  5. Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,
  ul. Staszica 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
  6. Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,
  ul. Staszica 16 w trzyletnią Branżową Szkołę 1 Stopnia Specjalną,
  7. Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej
  w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  w Starachowicach, ul. Staszica 16 w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
  8. Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach ul. Szkolną 10 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
  9. Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medycznej im. Janusza Korczaka wchodzącej
  w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach
  ul. Radomska 72 w Policealną Szkołę Medyczną im. Janusza Korczak, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo Oświatowe,
  10. Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, ul. Radomska 72 w Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych, o której mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo Oświatowe,
  11. Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skald Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ul. 1 Maja 4 w Szkołę Policealną, o której mowa
  w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
  12. Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku,
  13. Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2017 rok,
  14. Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2028.


  Data wprowadzenia: 2017-12-07 1149
  Data upublicznienia: 2017-12-07
  Art. czytany: 207 razy

  » Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 - rozmiar: 8593147 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 - rozmiar: 956571 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 - rozmiar: 1013825 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 - rozmiar: 1527805 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 - rozmiar: 1000423 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 - rozmiar: 1093810 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 - rozmiar: 1007577 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 - rozmiar: 1000451 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 - rozmiar: 904888 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 - rozmiar: 900875 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 - rozmiar: 857983 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 - rozmiar: 813686 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 - rozmiar: 25786937 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 - rozmiar: 21336972 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII-283-2017 - rozmiar: 778043 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Szymon Kotowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04
  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach