A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dostawa środków czystości dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach
» Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach
» Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Bema 26'.
» Sprostowanie do SIWZ ' Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019roku.
» Wezwanie do podjęcia depozytu po mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 • Rada Powiatu
 • V KADENCJA
 • Uchwały Rady Powiatu
 • UCHWAŁA PODJĘTE NA XXXVIII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 30 LISTOPADA 2017 ROKU

  Wykaz uchwał od Nr XXXVIII/283/2017 do Nr XXXVIII/296/2017

  1. Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  2. Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  3. Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: oddania w nieodpłatne użytkowanie dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Starachowicach części budynku „C”, położonego w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na działalność statutową,
  4. Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania
  w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/259/2017 z dnia
  31 sierpnia 2017 r.,
  5. Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,
  ul. Staszica 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
  6. Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach,
  ul. Staszica 16 w trzyletnią Branżową Szkołę 1 Stopnia Specjalną,
  7. Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej
  w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  w Starachowicach, ul. Staszica 16 w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
  8. Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach ul. Szkolną 10 w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1,
  9. Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medycznej im. Janusza Korczaka wchodzącej
  w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach
  ul. Radomska 72 w Policealną Szkołę Medyczną im. Janusza Korczak, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo Oświatowe,
  10. Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, ul. Radomska 72 w Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych, o której mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo Oświatowe,
  11. Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skald Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach ul. 1 Maja 4 w Szkołę Policealną, o której mowa
  w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe,
  12. Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku,
  13. Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2017 rok,
  14. Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2028.


  Data wprowadzenia: 2017-12-07 1149
  Data upublicznienia: 2017-12-07
  Art. czytany: 379 razy

  » Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 - rozmiar: 8593147 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 - rozmiar: 956571 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 - rozmiar: 1013825 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 - rozmiar: 1527805 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 - rozmiar: 1000423 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 - rozmiar: 1093810 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 - rozmiar: 1007577 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 - rozmiar: 1000451 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 - rozmiar: 904888 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 - rozmiar: 900875 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 - rozmiar: 857983 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 - rozmiar: 813686 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 - rozmiar: 25786937 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 - rozmiar: 21336972 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII-283-2017 - rozmiar: 778043 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Szymon Kotowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 23 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.
  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04

  WAŻNE:

  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

  strona internetowa:

  http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
  Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

  szczegółowa informacja:

  http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach