A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
» Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Starachowickiego z dnia 13.06.2018 r.
» Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej: Pawłów, obręb ewidencyjny: Brzezie
» Klauzula informacyjna dla osób korzystających z pomocy prawnej w ramach punków nieodpłatnej pomocy prawnej.
» Danuta Krępa - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
 • Starostwo
 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 • Obwieszczenie - zawiadomienie owydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy

  ZRID Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy

  Starosta Starachowicki
  ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice
  Starachowice, 7 czerwca 2018r.

  BK.I.673.1.2018.JB

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

  Starosta Starachowicki

  zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów, którego reprezentuje pełnomocnik – P. Tadeusz Serafin, zam. 27-220 Mirzec, Gadka 39, w dniu 7 czerwca 2018r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice-Podborze-Rzepin Pierwszy, znajdującej się na działce ewid. nr 312 – wraz ze zjazdami i odwodnieniem na działkach ewid. nr 353/2 (353/3, 353/4), 354/1 (354/2, 354/3), 347 (347/1, 347/2), 338 (338/1, 338/2), 339 (339/1, 339/2), 337 (337/1, 337/2) 632 (632/1, 632/2) 322 (322/1, 322/2) 329 (329/1, 329/2) 330 (330/1, 330/2) 321 (321/1, 321/2) 314 (314/1, 314/2) 315 (315/1, 315/2) 313 (313/1, 313/2) 636 (363/1, 636/2) 637 (637/1, 637/2) 638 (638/1, 638/2) 302 (302/1, 302/2) 303 (303/1, 303/2) 304 (304/1, 304/2) 306 (306/1, 306/2) 294 (294/1, 294/2) 296 (296/1, 296/2) 286 (286/1, 286/2) 287 (287/1, 287/2) 288 (288/1, 288/2) 270 (270/1, 270/2) 271 (271/1, 271/2) 272 (272/1, 272/2) 273 (273/1, 273/2) 278 (278/1, 278/2) 279 (279/1, 279/2) 280 (280/1, 280/2) 262 (262/1, 262/2) 263 (263/1, 263/2) 264 (264/1, 264/2) 242 (242/1, 242/2) 243 (243/1, 243/2) 244 (244/1, 244/2) 245 (245/1, 245/2) 246 (246/1, 246/2) 247 (247/1, 247/2) 248 (248/1, 248/2) 249/2 (249/3, 249/4) 254/2 (254/3, 254/4) 255 (255/1, 255/2) 256 (256/1, 256/2) 257 (257/1, 257/2) 265 (265/1, 265/2) 281 (281/1, 281/2) 289 (289/1, 289/2) 297 (297/1, 297/2) 311 (311/1, 311/2) 635 (635/1, 635/2) 320 (320/1, 320/2) 323 (323/1, 323/2) 328 (328/1, 328/2) 331/1 (331/3, 331/4) 631 (631/1, 631/2) 295 (295/1, 295/2) 336/2 (336/3, 336/4) 346/3 i (346/5, 346/6) w obrębie Radkowice w jednostce Pawłów. (W nawiasach numery działek po podziale, pogrubioną czcionką działki, które przechodzą na własność Gminy).

  Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 800 - 1500 w dniach od 26.06.2018r. do 10.07.2018r. oraz złożyć tu ewentualne odwołania.
  Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 § 1 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
  - w granicach inwestycji,
  - w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji.


  Z up. STAROSTY

  inż. Ewa Banaczkowska
  Dyrektor Wydziału Budownictwa
  i Gospodarki Komunalnej


  Data wprowadzenia: 2018-06-11 1009
  Data upublicznienia: 2018-06-11
  Art. czytany: 36 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ESP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Starostwo Powiatowe w Starachowicach


  Godziny Otwarcia
  Poniedziałek - Piątek:
  7:30 - 15:30
  Od dnia 15 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

  Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
  (przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów do godz. 16:40) tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
  15, 29 stycznia; 12, 26 lutego; 12, 26 marca; 9, 23 kwietnia; 7, 21 maja; 4, 18 czerwca; 2, 16, 30 lipca; 13, 27 sierpnia; 10, 24 września; 8, 22 października; 5, 19 listopada, 3, 17 grudnia.

  Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek:
  8:00 - 14:00
  tel. (41) 276-09-05, 33

  prawa jazdy
  tel. (41) 276-09-03

  wydawanie dowodów
  rejestracyjnych
  tel. (41) 276-09-04
  Kasa Starostwa:
  Poniedziałek:
  7:45 - 15:00
  Wtorek - Piątek:
  7:45 - 14:30
  W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
  Kasa automatyczna - opłatomat
  w godzinach otwarcia urzędu
  Adres:

  ul. dr Władysława
  Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice


  Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
  ING BSK o/Starachowice
  32105014321000002219342330


  Starostwo Powiatowe
  w Starachowicach


  NIP 664-18-30-307
  REGON 291019672


  Powiat Starachowicki

  NIP 664-19-34-337
  REGON 291009395  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

  ul. Hutnicza 14
  27-200 Starachowice
  (41) 274-55-24  Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności

  ul. Radomska 70
  27-200 Starachowice
  (41) 275-42-32


  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach