A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 78/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 15.10.2019 r.
» Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 'Remont dwóch łazienek oddziału II'
» Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz ustaleniu przebiegu granic nieruchomości
» Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
» Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Przyjmowanie robót geodezyjnych do zasobu

Miejsce załatwienia
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej ( parter pokój 12)
tel.:04l 276 -09-08, e– mail:podgik@powiat.starachowice.pl


Wymagane dokumenty
• wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z protokołem kontroli ( wzór w załączeniu )
• operat techniczny , materiały dla zleceniodawcy

Miejsce odbioru
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej ( parter pokój 12)


Opłaty
• Zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia o opłatach z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz Zarządzeń Starosty Powiatowego nr 75/07 z dnia 24.10.2007 r ,
nr 2/08 z dnia 7.01.2008 r i nr 3/08 z dnia 7.01.2008r w sprawie ustalenia cennika usług reprodukcyjnych i innych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, dla których nie ustalono opłat i cen urzędowych. Wpłaty winny być dokonywane na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -Bank Śląski Katowice o/Starachowice
nr r-ku 64 1050 1432 1000 0022 1934 3015
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 1

Termin załatwienia
6 dni na kontrolę + 3 dni na przyjęcie ( roboczych)

Tryb odwoławczy
Wniosek do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
o zbadanie zasadności odmowy włączenia do zasobu


Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz . U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz .U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r
w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny , sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz.U. nr 49, poz. 493 )
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333);


Opracował
Urszula Kielan

Zatwierdził
Sylwester Spadło


Data wprowadzenia: 2013-06-11 0901
Data upublicznienia: 2013-06-11
Art. czytany: 3220 razy

» Kartoteka budynku - rozmiar: 60928 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wykaz zmian budynkowych - rozmiar: 102912 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wykaz zmian budynkowych (dot. podziału budynku) - rozmiar: 120832 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wzór protokołu - rozmiar: 50688 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Zawiadomienie o zakończeniu pracy - rozmiar: 30208 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Emilia Wasilewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Godziny Otwarcia
Poniedziałek - Piątek:
7:30 - 15:30Skrzynka podawcza ePUAP:

SP_STCE/Skrytka
SP_STCE/SkrytkaESP

Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
Od dnia 7 stycznia 2019r. do dnia 30 grudnia 2019r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
(przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
do godz. 16:40) tj.
7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
7, 21 stycznia; 4,18 lutego; 4,18 marca; 1,15, 29 kwietnia; 13,27 maja; 10, 24 czerwca; 8, 22 lipca; 5, 19 sierpnia; 2, 16, 30 września; 14, 28 października; 18 listopada; 2, 16, 30 grudnia.
Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 14:00
tel. (41) 276-09-05, 33

prawa jazdy
tel. (41) 276-09-03

wydawanie dowodów
rejestracyjnych
tel. (41) 276-09-04

WAŻNE:

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

strona internetowa:

http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

szczegółowa informacja:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157Kasa Starostwa:
Poniedziałek:
7:45 - 15:00
Wtorek - Piątek:
7:45 - 14:30
W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
Kasa automatyczna - opłatomat
w godzinach otwarcia urzędu
Adres:

ul. dr Władysława
Borkowskiego 4
27-200 Starachowice


Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
ING BSK o/Starachowice
32105014321000002219342330


Starostwo Powiatowe
w Starachowicach


NIP 664-18-30-307
REGON 291019672


Powiat Starachowicki

NIP 664-19-34-337
REGON 291009395Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

ul. Hutnicza 14
27-200 Starachowice
(41) 274-55-24Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Radomska 70
27-200 Starachowice
(41) 275-42-32


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach